ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχιατρική Παρακολούθηση

Ψυχιατρική Παρακολούθηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Ψυχιατρική Παρακολούθηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ατόμων με ψυχιατρικές ανάγκες. Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών μας.

Η Ψυχιατρική Παρακολούθηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ατόμων με ψυχιατρικές ανάγκες. Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών μας.

Οι υπηρεσίες μας
περιλαμβάνουν:

Τακτικές συνεδρίες για την αξιολόγηση της προόδου, τη ρύθμιση της θεραπείας και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπεία και την υποστήριξη του ατόμου.

Διαχείριση των φαρμακευτικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της δοσολογίας, της παρακολούθησης των παρενεργειών και της εξασφάλισης της συμμόρφωσης του ασθενούς.

Παροχή ψυχοεκπαιδευτικών υπηρεσιών για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις διαταραχές και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

Υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής επανένταξης, βοηθώντας τα άτομα να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοβοήθειας, να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.