ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχιατρική Εκτίμηση

Ψυχιατρική Εκτίμηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Ψυχιατρική Εκτίμηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ψυχίατρος αξιολογεί την ψυχική, σωματική και κοινωνική κατάσταση ενός ατόμου
για να διαπιστώσει την πιθανή ύπαρξη ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών.
Η Ψυχιατρική Εκτίμηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ψυχίατρος αξιολογεί την ψυχική, σωματική και κοινωνική κατάσταση ενός ατόμου για να διαπιστώσει την πιθανή ύπαρξη ψυχιατρικών προβλημάτων ή διαταραχών.

Οι υπηρεσίες μας
περιλαμβάνουν:

Διεξοδική αξιολόγηση των συμπτωμάτων και των συναισθημάτων του ατόμου.

Διαγνωστική αξιολόγηση για την εξεύρεση ψυχιατρικών διαταραχών.

Αξιολόγηση της ανάγκης για φαρμακευτική αγωγή ή άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Συνεργασία με άλλους ειδικούς όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και θεραπευτές, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη θεραπεία και την υποστήριξη του ατόμου.

Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στην οικογένεια του ατόμου, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση και να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπεία.

Παρακολούθηση και αναθεώρηση της θεραπείας για να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι για την υγεία και την ευημερία του ατόμου επιτυγχάνονται.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.