ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις σχετικά με την παρούσα ψυχική κατάσταση και το ψυχιατρικό ιστορικό είναι απαραίτητες για διάφορους για επαγγελματικούς ή νομικούς σκοπούς. Χορηγούμε βεβαιώσεις στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού στον οποίο απευθύνεται η βεβαίωση. Δεν χορηγούνται πιστοποιητικά/βεβαιώσεις για όπλα.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.