ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και πλεονεκτήματα για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς:

Οι υπηρεσίες μας
περιλαμβάνουν:

Αυτοματοποίηση και οργάνωση: Η ηλεκτρονική διαχείριση των συνταγών επιτρέπει στους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα άμεσα από τον υπολογιστή τους, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειρόγραφες συνταγές και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυσανάγνωστη γραφή. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο λαθών και εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τα κατάλληλα φάρμακα.

Επικοινωνία και συνεργασία: Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ γιατρών, φαρμακοποιών και ασθενών, καθώς οι συνταγές μεταφέρονται ηλεκτρονικά και είναι εύκολα προσβάσιμες από όλα τα μέρη. Αυτό βοηθάει στη βελτίωση της συνεργασίας και της συνέχειας της φροντίδας.

Ελαχιστοποίηση της κατάχρησης φαρμάκων: Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση παρέχει ένα αυστηρότερο έλεγχο της χορήγησης και της παρακολούθησης των φαρμάκων, κυρίως όσον αφορά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο κατάχρησης, απάτης και λανθασμένης χρήσης φαρμάκων.

**H υπηρεσία παρέχεται μόνο σε όσους παρακολουθούνται από το ιατρείο

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.