ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αυπνία

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αυπνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (CBT-I) είναι μια εξειδικευμένη μορφή γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και τη μείωση των συμπτωμάτων της αϋπνίας. Η CBT-I στοχεύει στην αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών της αϋπνίας, όπως οι δυσλειτουργικές σκέψεις, οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ύπνο.
Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία περιλαμβάνει 5-6 συνεδρίες που επικεντρώνονται στην διαχείριση της αϋπνίας και μπορεί να συνδυαστεί με φαρμακευτική αγωγή αν αυτό είναι επιθυμητο. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία είναι μια ενεργή θεραπεία που προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες κάθε ατόμου με αϋπνία. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία δεν είναι μόνο μια λίστα συμβουλών.
Ο στόχος της είναι να τροποποιήσει της συμπεριφορές που διαιωνίζουν την διαταραχή. Οι τεχνικές της γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αυπνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ασθενή κάθε φορά που το πρόβλημα της αϋπνίας επανέρχεται. Οι στόχοι της θεραπείας περιλαμβανουν ψυχοεκπαίδευση για την λειτουργία του υπνου, μια αλλαγή της σχέσης με τον ύπνο και το κρεβάτι μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, οδηγίες για την καλύτερη διαχείριση της κόπωσης και της ύπνηλίας καθώς και αλλαγή των σκέψεων που επιτείνουν την αϋπνία.
Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (CBT-I) έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και τη μείωση των συμπτωμάτων της αυπνίας σε πολλούς ανθρώπους. Σε σύγκριση με τα φαρμακευτικά αγωγή, η CBT-I παρουσιάζει λιγότερες παρενέργειες και μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.