ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Διαταραχών Ύπνου

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Διαταραχών Ύπνου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ομάδα μας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που εστιάζουν στην αντιμετώπιση και τη βελτίωση των διαταραχών ύπνου, μεταξύ των οποίων:

Οι υπηρεσίες μας
περιλαμβάνουν:

Εκτεταμένη αξιολόγηση: Συλλέγουμε λεπτομερείς πληροφορίες για την ιστορία ύπνου του ατόμου, τις συνήθειες ύπνου και τις πιθανές αιτίες της διαταραχής, προκειμένου να καθορίσουμε τη βέλτιστη προσέγγιση θεραπείας.

Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις: Πραγματοποιούμε διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η πολυπνογραφία (μελέτη ύπνου) και η ακτιγραφία, που αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του ύπνου, την αναπνοή, την κίνηση και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.

Εξατομικευμένη θεραπεία: Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των διαγνωστικών εξετάσεων, σχεδιάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας που μπορεί να περιλαμβάνουν φαρμακευτικές παρεμβάσεις, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση ύπνου, τεχνικές χαλάρωσης και βελτιώσεις του περιβάλλοντος ύπνου.

Συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη: Παρέχουμε συνεχή παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα όποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Επικοινωνήστε
μαζί μας

Ώρες Επικοινωνίας:
Δευτ. – Παρ. : 9:00 – 20:00.
* Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού.